financiele diensten

Onze financiële dienstverlening bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden:

– Boekhouding online
– Periodieke verslaglegging
– Budgettering
– Loonadministratie
– Jaarrekening
– Begroting en prognoses

Onze zekerheden

– Eenvoudig, vriendelijk & snel
– 24 / 7 te gebruiken
– Overal bereikbaar
– Vast maandbedrag
– Geen investeringen
– Geautomatiseerde backups
– Interactieve samenwerking

Boekhouding online

Wij bieden diverse vormen van online boekhouden (“in the cloud”) aan. Geen investeringen meer in een softwarepakket en benodigde programmatuur, maar een vast vooraf overeengekomen maandbedrag. En … daar waar een internet verbinding beschikbaar is, kunt u altijd bij uw administratie. Wij kunnen op elk moment met u meekijken.

Wij gaan graag met u na wat voor u de mogelijkheden zijn.

Met boekhouden online bent U heel flexibel in het verwerken van uw administratie.
Wij zijn in staat om met ieder pakket te werken. Momenteel werken wij met o.a. SAP, King, Exact, Snelstart, Twinfield, Accountview en Navision.

Periodieke verslaglegging

Wij vinden het van belang om u regelmatig te informeren over de stand van zaken van uw onderneming. Dit gebeurt in onderling overleg en op basis van een vast rapportage patroon waardoor vergelijkingen mogelijk zijn, prognoses gemaakt kunnen worden en wellicht noodzakelijke aan- en/of bijsturing van processen.

Budgettering

“Regeren is vooruitzien” … Het verzorgen van een adequate budgettering (proactief) vinden wij daarom minstens zo belangrijk als de periodieke rapportages (reactief).

Loonadministratie

Nelissen Intermedac kent ook de dienstverlening op het gebied van advies en service bij de verwerking van uw loonadministratie. Met ervaring op het salarisgebied adviseren en ondersteunen wij u op juiste wijze.
Wij denken actief mee over alle zaken omtrent de beloning van uw werknemers, om zo een passende oplossing voor uw onderneming en uw medewerkers te vinden. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de verwerking voor onze rekening, terwijl u zelf de volledige controle houdt met betrekking tot de initiërende werkzaamheden. Na de verwerking verzorgen wij uiteraard de afhandeling van loonstroken, betaaladvieslijsten, loonaangiften, loonjournaalposten e.d.

Omdat wij de loonadministratie online verwerken is er voor u de mogelijkheid om deze administratie online te volgen. De jaaropgaven, loonstroken zijn online te raadplegen en kunnen eventueel rechtstreeks naar uw medewerkers verzonden worden via de mail.

Jaarrekening

Wij stellen uw jaarrekening op in heldere en begrijpelijke taal. Daarnaast bespreken we de jaarrekening altijd persoonlijk met u, zodat we zeker weten dat u precies weet hoe uw onderneming er financieel voor staat.

Besloten vennootschappen (BV’s) zijn verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wij helpen u graag met het opstellen van deze deponeringsstukken naar de wettelijke normen en het aanleveren ervan bij de Kamer van Koophandel.

Het internet biedt een alomtegenwoordige infrastructuur voor connectiviteit op alle vlakken. Nieuwe data-uitwisselingsstandaarden zoals XBRL maken het mogelijk relevante informatie te delen over de grenzen van organisaties en landen heen. Doordat XBRL-bestanden direct leesbaar zijn voor softwareapplicaties, betekent dit een enorme kostenbesparing op het vlak van verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie. Wij zijn daar volledig op ingesteld. Deze XBRL-bestanden zijn ook de basis voor de SBR (Standard Business Reporting), de toepassing die gebruikt wordt voor communicatie met de belastingdienst en KvK.

Begrotingen en prognoses

Voor het aanvragen van een krediet of het doen van een grote investering is vaak een begroting of prognose nodig. Vanuit onze ervaring weten wij aan welke eisen een goede begroting moet voldoen en kunnen wij u goed helpen bij het opstellen van een realistische en haalbare prognose.

Door de nauwe band die we hebben met de diverse banken, weten we wat nodig is voor de juiste begroting of prognoses. Ook kunnen wij u bijvoorbeeld bijstaan met liquiditeitsprognoses, ondernemingsplannen, investeringsbegrotingen, en het aanvragen van vergunningen bij de overheid / gemeente.