Project management

In de huidige moderne maatschappij is “verandering” niet meer weg te denken. In een steeds hoger tempo moet een onderneming alert zijn op veranderende omstandigheden. Binnen de onderneming, maar ook zeker buiten de onderneming waar de omgeving constant in beweging is.

Uit hoofde van deze “veranderingen” kan de noodzaak ontstaan om de onderneming op een aantal punten te reorganiseren.
Vanuit onze adviserende en uitvoerende ervaringen kunnen wij u ondersteunen om in een dergelijk geval deze veranderingen te managen op een projectmatige wijze. Hierbij begeleiden wij u om deze veranderingen van start tot en met finish te monitoren op gebied van tijd, geld, kwaliteit en risico’s.

projectmanangement nelissen intermedac dordrecht boekhouder administratiekantoor